Naturskjønne omgivelser med flott utsikt over Mjøsa

Betingelser/vilkår

1.Betingelser/vilkår
Ordren kan fritt avbestilles inntil 3 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes. Ved
avbestilling senere enn 3 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes, er du
forpliktet til å betale en %-vis andel av avtalt pris, jfr. ordrebekreftelsen under
pkt. 1, som følger:
Ved avbestilling 3 til 2 uker(14 dager)     25 %
Ved avbestilling 13 til 8 dager                  50 %
Ved avbestilling 7 dager til oppstart        100 %
Dersom du er usikker på om du kommer til å benytte deg av ytelsen, anbefaler vi at du tegner en avbestillingsforsikring.

2.Pakkereiser
Dersom den ytelsen du har booket inneholder minst to av følgende tre elementer,
omfattes ytelsen av Lov om Pakkereiser av 25.8.1995. De aktuelle elementene er i
henhold til definisjonen i pakkereiseloven § 2-1 følgende: (1) Transport, (2)
innkvartering og/eller (3) annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken.
Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt, solgt eller
markedsført til en samlet pris, og ha en varighet på over 24 timer, eller inkludere en overnatting. Et eksempel på en ytelse som omfattes av pakkereiseloven kan være et opphold på en hytte som også omfatter jaktrett og guidet jakt.
Lillehammer Turistsenter AS bekrefter å ha stilt reisegaranti i medhold av pakkereiseloven §
11-1, i de tilfeller hvor dette er påkrevet.
For nærmere orientering om vilkår knyttet til pakkereiser, herunder om
Reisegarantiordningen, vises til Reisegarantifondets og Forbrukerrådets sider.
Reisegarantifondet: http://www.rgf.no/
Forbrukerrådet: http://www.forbrukerradet.no/publikasjoner/fakta/article.jhtml?articleID=317762

 

 

Send forespørsel

Send forespørsel

Aktuelt

COVID-19:  Kontakt oss på mail da telefontiden er noe begrenset i denne krise-perioden.

Camping fakta

  • 12 hytter
  • 17 hotellrom
  • 175 camping plasser
  • Helårsåpent
  • Minigolf
  • Kiosk