Walking distance to downtown Lillehammer

Betingelser/vilkår

1.Betingelser/vilkår
Ordren kan fritt avbestilles inntil 4 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes. Ved
avbestilling senere enn 4 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes, er du
forpliktet til å betale en %-vis andel av avtalt pris, jfr. ordrebekreftelsen under
pkt. 1, som følger:
Ved avbestilling 5 uker til ankomst           0 %
Ved avbestilling 4 uker eller mindre      100 %
Dersom du er usikker på om du kommer til å benytte deg av ytelsen, anbefaler vi at du tegner en avbestillingsforsikring.

2.Pakkereiser
Dersom den ytelsen du har booket inneholder minst to av følgende tre elementer,
omfattes ytelsen av Lov om Pakkereiser av 25.8.1995. De aktuelle elementene er i
henhold til definisjonen i pakkereiseloven § 2-1 følgende: (1) Transport, (2)
innkvartering og/eller (3) annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken.
Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt, solgt eller
markedsført til en samlet pris, og ha en varighet på over 24 timer, eller inkludere en overnatting. Et eksempel på en ytelse som omfattes av pakkereiseloven kan være et opphold på en hytte som også omfatter jaktrett og guidet jakt.
Lillehammer Turistsenter AS bekrefter å ha stilt reisegaranti i medhold av pakkereiseloven §
11-1, i de tilfeller hvor dette er påkrevet.
For nærmere orientering om vilkår knyttet til pakkereiser, herunder om
Reisegarantiordningen, vises til Reisegarantifondets og Forbrukerrådets sider.
Reisegarantifondet: http://www.rgf.no/
Forbrukerrådet: http://www.forbrukerradet.no/publikasjoner/fakta/article.jhtml?articleID=317762

 

 

 

Lillehammer Turistsenter

 • Sandheimsbakken 20
  2619 Lillehammer
 • +47 61 25 97 10
 • E-post

 

Request

Reguest

News

100 meters to a nice beach

Newly renovated sanitary facilities 

Turistsenter facts

 • 12 cottages
 • 17 hotel roms
 • 175 campsites
 • Open Jan.2 to Dec.22
 • Adventure Golf
 • Kiosk